مـباهـلـه

 مدیر وبلاگ: مرضیه . ز

شهر: کاشان

  لیسانس حقوق

 متولد بهمن 66 

                      غلام قنبرم چیز کمی نیست

                   گدای این درم چیز کمی نیست

                    به حاتم گفته ام من با گدایی

                   تو را هم می خرم چیز کمی نیست