مـباهـلـه

عاشورا برخواسته از انحراف امت اسلام(بخش ششم)

يكشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۶، ۰۴:۳۲ ب.ظ

نتیجه تصویری برای خسارت جبران ناپذیر بعد از پیامبر


خسارت جبران‌ناپذیر


کسى نیست که بپرسد، آیا کتاب خدا کافی است و احتیاج به تفسیر ندارد، آیا فرمان خداوند در اینکه ما اتاکم الرسول فخذوه، چگونه است، سنت پیامبر را مردم چگونه باید بدانند؟

و شما خود می‌دانید که وقتى صحابه پیامبر در حساس‌ترین زمان، یعنى سال‌های اولیه بعد از پیامبر، که هنوز حوادث و سخنان پیامبر در ذهن آن‌ها نقش دارد و فراموش نشده اشت، صحابه نیز زنده و سالم هستند، اگر از نقل احادیث، منع شود چه ضربه جبران‌ناپذیرى بر دین خداوند که می‌باید تا قیامت پابرجا بماند، خواهد زد.

مصیبت بزرگ‌تر آنکهپس از شیخین، دیگران نیز روش آن‌ها را پیش می‌گرفتند و از احادیثى که زمان عمر روایت نشده بود منع می‌کردند.

عثمان ابن عفان بر منبر می‌گفت: براى هیچ‌کس جایز نیست، حدیثى را که در زمان عمر و ابوبکر نشنیده روایت کند...[1]

معاویه نیز به دنبال همین سیاست، که با اهداف او بسیار سازگارى داشت، از احادیثى که در عهد عمر نبود، منع می‌کرد.[2][1] ابن سعد و ابن عساکر (اضواء على السنه المحمدیه)

[2] مسند احمد ج4،ص99 (الغدیر ج 10 ص 35)

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۶/۰۷/۲۳
پیام غدیر