مـباهـلـه

Related image


برنامه از پیش تعیین شده با توجه به کینه ها نسبت به حضرت علی و آل رسول (ص)


 1- مسلما برنامه ازپیش چیده شده بود زیرا با نبود همه صحابه با این سرعت به دنبال انتخاب خلیفه نمی شدند چون گیریم که رسول خدا (ص) بدون نگرانی از اختلاف امت بعد از خودش انتخاب جانشین را به مردم واگذار کرد یعنی به متانت و آرامش و بالا بودن سطح معرفت صحابه اعتقاد داشت که با آرامش بعد از مراسم تدفینش همه با هم می نشینند وفرد اصلح را انتخاب می کنند ولی چرا این امید واعتقاد رسول خدا را نادیده گرفتند وبا آن سرعت که هنوز پیکر مطهر رسول خدا در حال غسل وکفن بود عده ای صحنه را ترک کردند و به قول اهل سنت احساس خطر کردند که نکند اسلام دچار هرج ومرج شود وبه دنبال خلیفه تراشی رفتند عجیب است این عده این احساس مسئولیت و خطر را برای دین کردند ولی رسول خدا(ص) که صاحب دین است متوجه نشد که امکان دارد بعد از خودش هرج ومرج شود وامت را به حال خود گذاشت!

     اصلا این مطلب با این موضوع رسالت نبی اسلام را زیر سئوال میبرد که فقط به فکر قدرت رسیدن وحاکمیت خود بود که امت را به حال خود رها نمود.

2.  2- وقتی امیرالمومنین علی (ع) را برای بیعت با ابوبکر آورده بودند رو به عمر کرد و فرمود: شیر را بدوش که نصفش مال توست امروز برای ابوبکر بیعت بگیر تا فردا آنرا به تو برگرداند.(1)

3.   3- حتی در اواخر عمر ابوبکر و انتخاب جانشین از سوی وی همه کارها طوری برنامه ریزی شده بود که خلافت به مولا علی (ع) نرسد حتی در جریان شورای 6 نفره عمر وقتی که علی(ع) از خانه عمر بیرون آمد رو به عباس کرد وفرمود خلافت به من نمیرسد – همه این قرائن می رساند که برنامه تعیین خلیفه چه در زمان ابوبکر وچه در زمان عمر از قبل تعیین شده بود که فقط علی(ع)به حکومت نرسد.1)الامامه والسیاسه ج2-شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج2/ص5

نظرات  (۱)

۲۹ شهریور ۹۶ ، ۱۵:۵۶ سیّد محمّد جعاوله
عالی 
خداقوت.
پاسخ:
تشکر