مـباهـلـه

Related image


کم بودن سن حضرت علی (ع)


ابن عباس به نقل از عمر ابن الخطاب :

من بطور مسلم علی را مظلوم می دانم و مهاجرین از علی اعراض ننمودند مگر به جهت اینکه سنش را کم دیدند.(1)


اهل سازش ونرمش نبودن حضرت علی (ع):


 مردم بخصوص مهاجرین می دانستند که علی (ع) در اجرا احکام مصالحه وگذشت ندارد واهل سازش ونرمش نیست(درشت وریز نمی شناسد وپارتی قبول نمی کند)واگر روی کار بیاید برایشان دشوار خواهد بود.

عمر خود بر این موضوع تصریح کرده می گوید :

بخدا اگر علی زمامدار مسلمانها شود آنها را به راه راست وا می دارد ومردم را بحق مواخذه می کند که تلخ است وقهرا علیه او قیام خواهند کرد.(2)

 


1)شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج2/ص18-تاریخ طبری ج3/ص288-الغدیر ج7/ص79و80

2)شیعه/علامه طباطبائی /ص295 بخش توضیحات

موافقین ۲ مخالفین ۰ ۹۶/۰۶/۲۸
پیام غدیر