مـباهـلـه

Related image


هر پیامبری از پیامبران الهی که اجل خود را نزدیک می دید با فرمان الهی وادیع الهی را به وصی خود منتقل می نمود و آنها را تحویل حجت بعد از خود می داد؛ و این خود از علائم و نشانه های قطعی وصایت و خلافت کسی است که ودایع به او سپرده شده است. (بحارالانوار ج 28 ص96)


در حجه البلاغ، پیامبر اکرم نیز بعد از مراسم حج در اخرین روزی که در مکه بودند به امر خداوند تمام میراث پیامبران گذشته را به امیرالمومنین تحویل دادند، و این میراث بعد از امیرالمومنین به امام حسن و سپس به امام حسین رسید و اکنون نزد امام زمان عج است.


میراث پیامبران مواردی مانند پیراهن حضرت یوسف، عصای حضرت موسی، انگشتر حضرت سلیمان و اسلحه و صندوق (تابوت: میراث بنی اسرائیل از حضرت موسی) و از همه مهمتر علم و حکت الهی، اسم اعظم و آثار و دانش پیامبران است که به طور کامل تحویل امیرالمومنین شد.

سلمان فارسی میگوید: روزی امیرالمومنین در گوش من کلمه ای را تلفظ فرمودند که تمام علوم گذشته و آینده و علم بلایا و منایا به من منتقل شد به وجد و سرور امدم و عرض کردم: بیش از این بفرمایید.

حضرت فرمودند: همین مقدار بس است.

این نمونه ای از انتقال علوم الهی است.

Image result for ‫امیرالمومنین‬‎

هریک از میراث پیامبران دارای اثار خاصی است، به عنوان مثال پیراهن حضرت یوسف که در زمان ظهور امام زمان به تن مبارک ایشان است همان پیراهنی است که حضرت ابراهیم با آن داخل آتش شده نسوخت، و هرکس بپوشد اندازه ی او نیست مگر حجت زمان.

عصای حضرت موسی چوبی است که همیشه تر و تازه است و هر دستوری را که حجت حق به او بدهد انجام میدهد و اگر با آن سخنی بگوید جواب می دهد. وقتی امام زمان آن را به زمین می زند هرچه در مقابلش باشد می بلعد.

اسم اعظم آن اسمی است که تخت بلقیس را در یک چشم به هم زدنی از فاصله ی هزار منزلی به نزد سلیمان حاضر میکند و ...


در پست های بعدی به نکات و استدلال به حدیث برای اثبات حقانیت عقاید شیعه در این مورد خواهیم پرداخت. درسنامه ایام غدیر ص 24-25